Cházár András EGYMI Simon Antal Tagintézmény

E-Kréta

 Az iskola 1971-ben nyitotta meg kapuit Hallássérültek Kisegítő Iskolája néven. Feladata enyhe értelmi fogyatékos, hallássérült tanulók nevelése-oktatása, az egész országra kiterjedő beiskolázási körzete miatt, diákotthoni ellátása volt. A nyolcvanas évek közepétől a gyógypedagógia területén bizonyos fokú átstrukturálódási folyamatnak lehettünk tanúi. Országos átlagban is csökkent az ép értelmű hallássérült tanulók száma. Emiatt az ország többi siketeket nevelő-oktató intézetei (Sopron, Eger, Kaposvár stb.) gyermeklétszámuk csökkenése miatt felvállalta az értelmi fogyatékos, hallássérült tanulók oktatását. Ez a folyamat intézetünk számára egy vákuumot teremtett, amely a tanulói létszám csökkenésével járt. Részint ezek miatt, részint a logopédiai ellátás területén megnyilvánuló szükséglet következtében a beszédben akadályozottak és/vagy az olvasás/írás területén jelentős elmaradást mutató (diszlexia, diszgráfia) tanulók pedagógiai célú rehabilitációja, habilitációja is feladatként jelent meg alapító okiratunkban. Ez az új feladat 1988 szeptemberében 28 tanulóval, egy előkészítő, egy első- és egy második osztállyal indult. Ezt követően fokozatosan fejlődött fel a tagozat hat, hét, kilenc, illetve jelenleg tizenegy osztállyá, előkészítő osztálytól nyolcadik osztályig felmenően. A tanulók a többségi iskolák tananyagát tanulják, nyolcadik után a középfokú iskolákba nyernek felvételt. Intézetünk életében az 1998-as év ismét strukturális változásokat hozott. A csobánkai gyógypedagógiai intézet egyházi tulajdonba történő visszaadása után iskolánkba került 15 állami nevelt, illetve 10 családból jött középsúlyos értelmi fogyatékos tanuló. Az ő sajátos igényüket kielégítő nevelő-oktató feladatokat is felvállalta iskolánk. A gyermekvédelmi szakellátás keretében az ideiglenes hatállyal elhelyezett, az átmeneti és a tartós nevelésbe vett fogyatékos gyermekek számára a szükségleteikhez igazodó gyermekotthoni nyújtó ellátást is megszerveződött. A növekvő igények miatt a 2000-es évek elejétől értelmi sérült autista vagy autisztikus tanulókat is oktatunk-nevelünk. A tanulók létszáma folyamatosan nő, különösen a kollégium miatt csábító a szülőknek az iskola. Terveinkben szerepel a csoportok bővítése. Intézményünk 2010. szeptember 1-jétől ellátja a fejlesztő iskolai oktatás, valamint a fejlesztő nevelés-oktatás feladatait is. Ez nem csak iskolán belüli ellátást tesz szükségessé, hanem iskolán kívüli feladatokat is jelent. A pedagógusok a súlyosan sérült tanulókkal saját környezetükben foglalkoznak. Intézményünk a Cházár András EGYMI Szakiskola Készségfejlesztő Iskola Kollégium Simon Antal Tagintézményeként működik. 2017 januárjától a Váci Tankerületi Központhoz tartozunk.

Létszámaink: beszédfogyatékos tanulók 130-150 fő közt, értelmileg akadályozott tanulók 45-50 fő közt, autista vagy autisztikus tanulók 25-30 fő közt, fejlesztő iskola, nevelés-oktatás 70-80 fő közt, kollégium 40-50 fő közt.

 

FELVÉTEL AZ ISKOLÁNKBA

Iskolánkba történő felvétel az illetékes szakértői bizottságok vizsgálata és javaslata alapján történik. Ennek hiányában tanulót iskolánkba felvenni nem áll módunkban. Vizsgálatot a szakértői bizottságoktól a szülő a 4/2010. (I.19.) OKM. rendelet alapján bármikor kérhet. A vizsgálat megkezdéséhez a szülők/gondviselő jelenléte szükséges. A szakértői vizsgálatban a szülő(k) köteles(ek) közreműködni. A szülő(k) joga, hogy a szakértői vizsgálat alatt a vizsgálat megzavarása nélkül mindvégig jelen legyen(ek). A szakértői bizottságok komplex szakértői (gyógypedagógiai, orvosi, pszichológiai) vizsgálatok alapján többek között javaslatot tesznek a gyermek adekvát beiskolázásra, és meghatározzák a fejlesztési irányukat. A szakértői véleményben foglaltakat a szülővel ismertetni kell. [bővebben…] A kijelölt nevelési-oktatási intézményt a szülő választja ki a szakértői és rehabilitációs bizottság által javasolt nevelési-oktatási intézmények közül. Ha a szülő a javaslattal egyetért, akkor a szakértői bizottság értesíti a gyermek számára kijelölt intézményt. A tanuló felvételéről az iskola igazgatója dönt. A beiratkozás idejéről, módjáról, a szükséges adminisztratív eljárásokról a szülők augusztus elején levélben részletes tájékoztatást kapnak. A diákotthoni felvételi kérelmet a szülőnek írásban kell kérnie.

Megközelítés: Budapest felől a Nyugati-pályaudvarról, Vác – Nagymaros – Szob vasútvonalon. Gépkocsival a 2-es főútvonalon, illetve az M2 autóúton. Iskolánk a váci vasútállomástól gyalog kb. 5 percre van. GPS koordináták: N 47.7869615o – E 19.1329555o

Elektronikus napló


Kréta E-Napló

Belépés az E-Kétába és a Digitális Kollaborációs Térbe

 

BELÉPÉS

 

vtk

"Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk, és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni." (Szent-Györgyi Albert)

Váci Tankerület Központ